กิจกรรมการอบรม The Google Basics Telecentre Challenge

รู้จักกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google
เรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเรียนจบหลักสูตรท่านจะได้รับ Online Certificate จาก Google เพื่อความภาคภูมิใจ : ข้อมูลเพิ่มเติม

google cert activities Go to Google Training on Telecentre Academy Report telecenter manager registration

เข้าสู่หน้าหลัก   |   Enter site