[VDO Present] กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าคราม และพบว่ามีกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้การย้อมผ้าครามอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการย้อมครามและการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ ได้แก่คุณแม่พิระ ประเสริฐก้านตง และคุณแม่วารี ไชยตมาตร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการย้อมครามและสีธรรมชาติในท้องถิ่น ได้มีการต่อยอดด้วยเรียนรู้การนำไอซีทีมาช่วยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทำกิจกรรม e-commerce เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไป

ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้สร้างเพจร้านค้าชื่อ ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและชุมชน โดยมีสินค้าขายดีเป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมคราม และย้อมประดู่คราม ผ้าพันคอมัดย้อมคราม เสื้อย้อมคราม

English EN Thai TH