วันอาทิตย์, ธันวาคม 08, 2019

ผู้ประสงค์
บริจาคปัจจัย
เพื่อบำรุงศาสนา

ชื่อบัญชี "มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม"
เลขที่บัญชี 055-247452-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน

หนังสือธรรมะและชาดก

ชาดกภาคภาษาอังกฤษ