ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม

มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม

มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์
แขวงศาลเข้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 081-550-6765 (อ.สำรวม)
โทร. 087-509-7544 (คุณสาคร)
Facebook: มูลนิธิพุทธศาสนศึกษา
ID Line: 0815506765 (อ.สำรวม)