เครือข่าย


 

เครือข่ายรักษาธรรมวินัย

"เครือข่ายรักษาธรรมวินัย" องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และถามตอบปัญหาด้านพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม ตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนของธรรมะและวินัย

ติดต่อสอบถาม

Facebook: เครือข่ายรักษาธรรมวินัย
เว็บไซต์: www.buddhistkeeper.org
โทร. 089 236 2644
อีเมล์: watboonkoomkao@gmail.com

บ้านธรรมะรื่นรมย์

บ้านธรรมะรื่นรมย์ เปิดสอนธรรมะและบรรยายธรรมะ เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างประเสริฐสุด ที่เหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ฟังสบายเข้าใจและเข้าถึงง่ายได้ปัญญา

ติดต่อสอบถาม

ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-8159489
โทร. 081-836-3006
Facebook: บ้านธรรมรื่นรมย์


 

โครงการพบกันครึ่งทาง

Facebook: โครงการพบกันครึ่งทาง