RESOURCES

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

พระราชบัญญัยินดีกับชาวสำนักงาน กศน. อย่างยิ่ง จากนี้ระยะเวลาอีก 60 วัน มีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริยินดีกับชาวสำนักงาน กศน. อย่างยิ่ง จากนี้ระยะเวลาอีก 60 วัน มีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ Read More

English EN Thai TH