การจัดเสวนาภาคีเครือข่ายของประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของประเทศไทยสู่การเป็นผู้สูงวัยที่ทรงคุณค่า

การจัดเสวนาภาคีเครือข่ายของประเทศ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของประเทศไทยสู่การเป็นผู้สูงวัยที่ทรงคุณค่า ผ่านกลไกของ SILVER ECONOMY และ SOFT POWER

วันที่ 27 ธ.ค. 2565 ผ่านระบบ MS TEAMS ➡ https://bit.ly/3WC14ei

หรือ Scan QR CODE ได้ตามรูปด้านล่างนี้

English EN Thai TH