การประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์

การประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์

รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช CCDKM
ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดย มีรองเลขาธิการ กศน. นายคมกฤช จันทร์ขจร เป็นประธานในการประชุม
English EN Thai TH