การประชุม “สุขภาวะ มหาวิทยาลัยชีวิต Happy U 4 Life “

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ ccdkm ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนัก8 จัดประชุมระดมความคิดในหัวข้อเรื่อง “สุขภาวะ มหาวิทยาลัยชีวิต Happy U 4 Life “ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยชีวิตต้นแบบเพื่อการพัฒนากำลังคนที่เป็นกลุ่มวัยทำงานของประเทศภายใต้บริบทองค์กรสุขภาวะและวิถีใหม่” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

🗓 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่นี่
English EN Thai TH