การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายวัยไฟแรงแซงอายุ ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล

English EN Thai TH