นิเทศ Talk EP: 27 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์และ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

“การสื่อสารกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในรายการ นิเทศ Talk EP: 27 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์และ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ทาง Facebook LIve วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

English EN Thai TH