บรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพคนสื่อ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย CCDKM และรศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รองผู้อำนวยการ CCDKM ได้ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพคนสื่อ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

English EN Thai TH