ฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รุ่นที่1

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ Ccdkm ได้รับเชิญจาดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รุ่นที่1

ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567

English EN Thai TH