พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

พระราชบัญญัยินดีกับชาวสำนักงาน กศน. อย่างยิ่ง จากนี้ระยะเวลาอีก 60 วัน มีผลบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริยินดีกับชาวสำนักงาน กศน. อย่างยิ่ง จากนี้ระยะเวลาอีก 60 วัน มีผลบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

https://ratchakitcha.soc.go.th/#list-tabมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/#list-tabติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

English EN Thai TH