พร้อมแล้ว‼️ การอบรบหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุไทย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล🌐📲

พร้อมแล้ว‼️ การอบรบหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุไทย
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล🌐📲
เข้าร่วมงานฟรี สำหรับผู้สนใจ..
ห้องเรียนออนไลน์วัยเก๋า หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล(Smart Ageing)
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักสูตรผู้สูงวัยในโลกยุค New normal

✅มีการตรวจ ATK ตามมาตรการ ป้องกันโควิด19
✅กิจกรรม อบรม เรียนรู้ ดูแลตลอดหลักสูตร
✅สามารถนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ได้จริง

พร้อมเป็นผู้สูงวัยยุคใหม่ แล้วเจอกันนะคะ👍🎉
🗓วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.
📍สถานที่อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ติดต่อ
094-405-7134 คุณปาล์ม
096-651-0328 คุณปุ้ย

English EN Thai TH