ภาพกิจกรรม สูงวัย ลำปาง-เชียงใหม่ นำธง5F Soft Power วัยแรง แซงอายุ #สูงวัยดิจิทัล #ครบเครื่องเรื่องสูงวัย #สูงวัยลำปางเชียงใหม่ #smartsilvereconomy

English EN Thai TH