มสธ.นำทีมร่วมสัมภาษณ์ กับทีมที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. และสำนักข่าวสากล รายการ “รักเมืองไทย”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM มสธ. และ รศ.ดร.ธีรพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.นำทีมร่วมสัมภาษณ์ กับทีมที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. และสำนักข่าวสากล รายการ “รักเมืองไทย” ในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลที่แตกต่างให้คนพิการ สามารถเข้าถึงการศึกษา :นำร่องกรุงเทพมหานคร “ เรียนเพื่อชีวิต”

English EN Thai TH