ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) ร่วมกับ Chef Cares

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) ร่วมกับ Chef Cares จัดโครงการ สายฝัน ปั้นเชฟ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อเป็นเชฟน้อย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการอาหารอย่างมืออาชีพ


English EN Thai TH