ศูนย์วิจัยฯ CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.

ศูนย์วิจัยฯ CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์

English EN Thai TH