สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 13.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะที่เสื่อมโทรม เนื่องจากชาวบ้านบุกรุกแพ้วถางป่า เพื่อนำไม้ไปใช้สอยและใช้ที่ดินที่ทำกิน ฯลฯ


ซึ่งศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมมือกับชุมชนบ้านลิ่มทองสานต่อโครงการคลังอาหารชุมชน โอบอุ้มโลก และปรับปรุงพื้นดินให้ทองบริเวณขอบสระ 80 พรรษา ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนบ้านลิ่มทองและพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันตามที่คนในชุมชนได้กล่าวว่า “ทำบุญให้เป็นสะพาน ทำทานให้เป็นเสบียง”

ดาวน์โหลด "คลังอาหารชุมชน...โอบอุ้มโลก" : http://bit.ly/2oOiW60


ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย
ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
แหล่งที่มา : สำนักข่าว http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/TNROY6004260010009

 

 

 
English EN Thai TH