สูงวัยดิจิทัล ลำปาง-เชียงใหม่ พร้อมนำธง Soft Power Thai

สูงวัยดิจิทัล ลำปาง-เชียงใหม่
พร้อมนำธง Soft Power Thai
ได้งาน ได้เงิน ได้อาชีพ
ไปกับหลักสูตร เศรษฐกิจผู้สูงวัยดิจิทัล
smart silver economy

แล้วพบกัน วันที่ 31 พ.ค. 2566
ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

#สูงวัยดิจิทัล #ครบเครื่องเรื่องสูงวัย #smartsilvereconomy

English EN Thai TH