สูงวัยยุคดิจิทัล สุขภาพดี สังคมดีและเศรษฐกิจดี รายการวิทยุรายการนับเราด้วยคน

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ได้รับเชิญสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุรายการนับเราด้วยคน
“ สูงวัยยุคดิจิทัล สุขภาพดี สังคมดีและเศรษฐกิจดี “
ร่วมกับ คุณวานิตร์ ทัดทาน ผู้เรียนหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล

เกี่ยวกับหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม
และสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ (สำนัก9)
ในวันที่จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565

ประเด็นสัมภาษณ์
1. ในมุมของผู้สูงวัยรู้สึกอย่างไรกับโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกดิจิทัล
2. ผู้สูงอายุกับโลกดิจิทัลสามารถเชื่อมกันได้ไหม อย่างไร ( อาจจะเล่าถึงการได้เข้าร่วมเรียนออนไลน์ )
3. สิ่งดีๆที่ได้รับเมื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล
4. อยากบอกอะไรบ้างถึง ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อาจยังไม่มั่นใจในการเข้าสู่โลกออนไลน์

English EN Thai TH