หลักสูตร..Pre- Ageing….

หลักสูตร..Pre- Ageing….

เตรียม..ใจ…ก่อนสูงวัย..
ได้ใบประกาศฯ

ถ้าคุณ…40++ มาเตรียม..ใจ……”จูนใจ” ก่อนสูงวัยกัน…

Online Workshop ประมาณ 100 คน
สำหรับเพื่อน+ เครือข่ายของทีมccdkm และ นิเทศศาสตร์ มสธ.
ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/q1tX2VDmLQXqTZ3LA
หรือ QR โค้ดหน้า Poster PR ZOOM ค่ะ

English EN Thai TH