เชิญชวนเข้าร่วมอบรม Girls in ICT AI for BETTER LIFE…

🤩เชิญชวนเข้าร่วมอบรม Girls in ICT AI for BETTER LIFE…
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน
สถานที่ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8 กรกฎาคม 2024 09.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0989626423 คุณปุ้ย*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTnJHWtcr7pi1Uepu4-Jcs5Qc-oXHHpIswKnAGoC3kJXf8nA/viewform?usp=sharing

**หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว จะมีเจ้าหน้าทีโทกลับไปยืนยันสิทธิค่ะ

English EN Thai TH