เปิดแล้ว‼️ หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล

วันผู้สูงอายุสากลนี้มีกิจกรรมดีๆเป็นของขวัญให้แก่สว. ทุกท่านคร่าาาา🎉
เปิดแล้ว‼️ หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล
นวัตกรรมการสื่อสาร ยกระดับห้องเรียนออนไลน์วัยเก๋า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

🗓วันที่ 1 ตุลาคม 2564
📌เริ่มลงทะเบียน 8:30 น.
📌เริ่มงาน 09:00 – 12:30 น.

เวทีระดมความคิดเห็น: นวัตกรรมการสื่อสารยกระดับห้องเรียนออนไลน์วัยเก๋าแบบไทย…วัคซีนที่ยั่งยืนของผู้สูงอายุไทย👵🏻👴🏻
เข้าร่วมผ่านระบบ MS TEAMS

ลงทะเบียนออนไลน์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSejVTynp2R…/viewform

English EN Thai TH