ปฐมนิเทศ รุ่น 2 “โครงการสานฝันปั้นเชฟ (Chef Cares Dream Academy)”

28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ร้าน Chef’s Kitchen PIM แจ้งวัฒนะ
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และนางสาวอรุณี นะมะมุติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ รุ่น 2 “โครงการสานฝันปั้นเชฟ (Chef Cares Dream Academy)” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทำตามความฝัน ได้เรียนรู้ทักษะ ศิลปะต่าง ๆ ในการทำอาหาร เพื่อพัฒนาฝึกฝนไปเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต เด็ก ๆ ในโครงการทุกคนจะได้เรียนหลักสูตรสอนทำอาหารอย่างเร่งรัด 3 เดือนที่ PIM ตามด้วยการฝึกงานภาคปฏิบัติ 6 เดือนในครัวของเชฟชั้นนำจากเครือข่าย Chef Cares
English EN Thai TH