สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2566 กับ CCDKM

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผอ.สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะทีมงาน ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2566 กับ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ฯ และคณะทีมงาน CCDKM

CCDKM ขอให้อวยพรให้มีความสุขมากขึ้น มีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น เป้าหมายและความฝันต่าง ๆ ขอให้ประสบความสำเร็จ และขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดปีและตลอดไป #CCDKM #CCDKM_HNY2023

English EN Thai TH