NEWS & ACTIVITIES

โครงการท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ CCDKM เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “โครงการท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง(ปีที่2)” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม Read More

การประชุม “สุขภาวะ มหาวิทยาลัยชีวิต Happy U 4 Life “

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการ ccdkm ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนัก8 จัดประชุมระดมความคิดในหัวข้อเรื่อง “สุขภาวะ มหาวิทยาลัยชีวิต Happy U 4 Life “ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษา CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

CCDKM นำทีมโดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับองค์กรเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สถาบันการศึกษาทางไกล และThaiMOOC วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ Read More

English EN Thai TH