CCDKM TRAINING PRACHABKHIRIKHAN THAILAND

CCDKM TRAINING PRACHABKHIRIKHAN THAILAND

CCDKM TRAINING PRACHABKHIRIKHAN THAILANDการอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้ประกอบการเยาวชน ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยให้เป็นผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ การอบรมครั้งนี้มีเยาวชนที่มีความต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเยาวชนจำนวน 20 คน มาจากหลากหลายพื้นที่ภายในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ผู้เข้าอบรมที่มีกิจการเด่นๆ ครั้งนี้คือ น้องคิม ร้านกะหรี่พัฟ ซึ่งเป็นร้านของคุณแม่ที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิม จนถึงรุ่นลูก มีความสนใจที่จะนำขึ้นขายออนไลน์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยคิมกล่าวไว้ในการอบรมครั้งนี้ว่า การขายของไม่ได้มีแค่หน้าร้าน เห็นได้ว่าการทำเว็บไซต์มันง่าย ไม่ต้องใช้ php ในการสร้างหรือเขียนโปรแกรม เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ และการอบรมครั้งนี้ได้เกียรติจากหัวหน้าภาควิชาตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าวปิดการอบรม ท่านได้ให้ข้อคิดไว้คือ Microsoft Office ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด การทำร้านค้าสามารถทำได้รวดเร็ว ง่ายกว่าการเขียน Code ให้ตั้งสติ ทำให้เต็มความสามารถ

English EN Thai TH