CCDKM TRAINING PHETCHABURI THAILAND

CCDKM TRAINING PHETCHABURI THAILAND

CCDKM TRAINING PHETCHABURI THAILANDการอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับผู้ประกอบการเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 โดยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยให้เป็นผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

การอบรมครั้งนี้มีเยาวชนที่ครอบครัวเป็นสมาชิกชุมนุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีความต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเยาวชนจำนวน 20 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ผู้เข้าอบรมที่มีกิจการเด่นๆ ครั้งนี้คือ น้องเฟรม อายุ 20 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความใฝ่ฝันของเฟรมคืออยากมีกิจการเป็นของตนเอง ไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร เฟรมได้พูดไว้ว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดแนวคิดที่ตัวเองมี การสร้างโฆษณาที่ไม่ต้องลงทุนโดยอาศัยพื้นที่บนโลก Social ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผู้ประกอบการอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นจะนำธุรกิจของครอบครัวขึ้นขายบนโลกออนไลน์ให้ได้ คือน้องปลาย อายุ 18 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ความใฝ่ฝันคืออยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่บ้านของปลายมีกิจการเกี่ยวกับของหวาน คือน้ำเต้าหู้นมสด ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพ และกำลังเป็นที่แพร่หลายในท้องตลาด ทุกคนสามารถจัดจัดหน่ายได้ ปลายจึงมีแนวคิดที่จะขยายฐานการตลาดให้มากขึ้น คือการขายออนไลน์ และปลายได้พูดเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้ไว้ว่า ปลายได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ได้เรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย รู้จักการพัฒนาเว็บไซต์ การวางแผนของการเป็นผู้ประกอบการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

English EN Thai TH